فیلم:فلسطین، مهم‌ترین مسئله گفت‌وگوی رئیسی و پوتین

🔸️رئیسی: باید هرچه سریع تر جلوی بم.باران غ.زه گرفته شود. در خصوص مساله فلسط.ین و مردم مظلوم و مقتدر فلسط.ین حتما با پوتین مذاکره خواهیم کرد.

🔸در هر 10 دقیقه یک کودک در فلسط.ین کشته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید