فیلم:اقتصاد دست کیست؟

🔸️آیا حاکمیتی که اقتدار لازم برای برکناری یک فرد ضد امنیت ملی را از ریاست اتاق بازرگانی ندارد توان دفاع از معیشت هشتاد و میلیون ایرانی را دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید