فیلم:آیا در ایران نقدینگی فراوان است؟

آمارها چه می‌گویند؟
مردم (مصرف‌کنندگان) و تولیدکنندگان نقدینگی در اختیار دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید