فیلم:غیرت!

اگه مثل ما فارسی حرف می‌زنید
پس معنی این غیرت رو می‌فهمید…
به یاد شهید خوش‌غیرت، حمیدرضا الداغی🖤

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید