فیلم:قطر در لبنان چه می‌کند؟

در شرایطی که لبنان، چند ماهی است درگیر بحران‌ها و مسائل مختلفی مانند بحران ریاست جمهوری و بحران اقتصادی است؛ کشورهای مختلفی تلاش می‌کنند تا میزان نفوذ و حضور خود در این منطقه را کاهش دهند. اما قطر یکی از کشورهایی است که سعی در افزایش نفوذ خود در این منطقه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید