فیلم: مشکل اسرائیل با بازیگران مهم‌منطقه، مسئله ژئوپولیتیکی‌ است!

پیمان عارف، تحلیلگر سیاسی در واکنش به نامه ۳۲ تن از نمایندگان رژیم اسرائیل از تشکیل دولت مستقل «آذربایجان جنوبی» گفت:اسرائیل نه تنها با ایران بلکه با تمام بازیگران منطقه مسئله ژئوپلیتیک دارد؛ رویکرد اسرائیل نسبت به بازیگران بزرگ منطقه از جمله ایران، تضعیف و در صورت امکان تجزیه این بازیگران است!

دیدگاهتان را بنویسید