فیلم:تغییر معادلات قدرت

دکتر «حسن مرهج» تحلیلگر سیاسی شبکه صهیونیستی “i24” :ایران از جمله کشورهای بنیانگذار قطب دوم جهان در کنار چین و روسیه است؛ اخیرا غرب، شرق و کشورهای عربی متوجه اشتباه خود شده و قراردادهایی که با ایران و سوریه منعقد شده در این زمینه است!

دیدگاهتان را بنویسید