فیلم:کفتارها به جان هم افتادند

اعترافات حامد اسماعیلیون از چرایی خروج از منشور همبستگی؛ دیکتاتوری ربع پهلوی عامل اصلی شکست ائتلاف!

️خلاصه صحبت‌های اسماعیلیون: پهلوی درک و شعور احترام به نظر جمع و کار گروهی را ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید