سقوط اجتناب‌ناپذیر نتانیاهو و یک پیام برای ملت فلسطین

پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در گزارشی می نویسد: «سیاستمداران راست، چپ و مرکز گرا در اسرائیل تنها دو روی یک سکه به شمار می روند. هیچکدام با اهداف کلی رژیم صهیونیستی مخالفت نمی کنند و این مساله را به عینه پس از روی کار آمدن در صحنه قدرت سیاسی نیز نشان می دهند. از این رو، جنایات جنگی علیه فلسطینی ها همچنان ادامه می یابند و این مساله به این ربط ندارد که چه کسی نخست وزیر رژیم اسرائیل باشد.»

پایگاه خبری “میدل ایست مانیتور” در گزارشی ضمن اشاره به بحران های اخیر در اراضی اشغالی و برگزاری اعتراضات گسترده و بی سابقه علیه دولت نتانیاهو، به طور خاص به این نکته اشاره می کند که سقوط دولت نتانیاهو اجتناب ناپذیر به نظر می رسد با این حال، ملت فلسطین باید بدانند که حتی سقوط نتانیاهو و دولت افراطی‌اش نیز مرهمی بر زخم های آن نخواهد بود و جایگزینِ دولت نتانیاهو نیز رویه های مساعدی را علیه فلسطین عملیاتی نخواهد کرد. به بیان دیگر، تمامی دولت های اسرائیلی در نقض حقوق فلسطینی ها و اعمال ظلم و جنایت علیه آن ها، با یکدیگر شریک هستند.

پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در گزارش خود می نویسد:

«شواهد و قرائن حاکی از این هستند که دولت افراطی فعلی رژیم صهیونیستی که بنیامین نتانیاهو را به عنوان نخست وزیر در راس خود دارد، راه چندانی تا سقوط آزاد ندارد. سقوطی که با توجه به حجم قابل توجه مخالفت ها با این دولت، امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

البته که مخالفت با دولت نتانیاهو در محیط خارج از اراضی اشغالی نیز بازتاب یافته است و به خصوص در آمریکا دولت بایدن شدیدا به انتقاد از نتانیاهو و رویه های اعضای کابینه وی می پردازد. چطور واشینگتن می تواند برای دولتی مدعی دموکراسی، حمایت های گسترده سیاسی و دیپلماتیک فراهم کند در حالی که هزاران تن از شهروندان صهیونیست به خیابان های اراضی اشغالی می ریزند و مخالفت خود را با سیاست ها و اقدامات یکچنین دولتی نشان می دهند؟ باید توجه داشت که اکنون به اعتراضات در اراضی اشغالی، اعتصابات نیز افزوده شده است. در واقع، اکنون هیچ چیز به نفع نتانیاهو به نظر نمی رسد.

با این حال، اگر به آنچه بر سر دولت کنونی رژیم اسرائیل قرار است بیاید بی توجهی کنیم، باز هم این نکته کاملا آشکار است که جایگزین های احتمالی آن نیز در در مورد ملت فلسطین، رویه ای متفاوت از آنچه دولت نتانیاهو نشان می دهد را نشان نخواهند داد. سیاستمداران راست، چپ و مرکز گرا در اسرائیل تنها دو روی یک سکه به شمار می روند. هیچکدام با اهداف کلی رژیم صهیونیستی مخالفت نمی کنند و این مساله را به عینه پس از روی کار آمدن در صحنه قدرت سیاسی نیز نشان می دهند. از این رو، جنایات جنگی علیه فسلطینی ها همچنان ادامه می یابند و این مساله به این ربط ندارد که چه کسی نخست وزیر رژیم اسرائیل باشد.

تندروهای حامی نتانیاهو با قوانینی که اعدام فلسطینی ها را تسهیل می کنند، موافقت کرده اند و قانون تخلیه شهرک های غیرقانونی اسرائیلی را نیز لغو کرده اند. قانونی که به موجب آن شمار زیادی از شهرک‌نشینان صهیونیست به شهرک های غیرقانونی باز می‌گردند. شهرک هایی که مدت ها در کرانه باختری اشغالی تخلیه شده بودند. همین تندورها دامنه شهرک سازیهای اسرائیل را افزایش داده اند و پروژه های یهودی سازی را به نحوی جدی در کرانه باختری و بیت المقدس دنبال می کنند.

شهرک نشینان افراطی قویا از سوی پلیس و ارتش اسرائیل حفاظت می شوند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که این شهرک نشینان به نحوی آشکار اقدام به کشتار فلسطینی ها و نابود ساری خانه های آن ها می‌کنند. رژیم اسرائیل هیچ نیت و ارده ای جهت ایجاد صلح ندارد و به تلاش های بین المللی در این رابطه نیز بی توجهی می کند و قویا صداهای مختلف که خواهان متوقف کردن شهرک سازی در اراضی اشغالی هستند را نیز رد می کند.

در این میان، آرمان ملت فلسطین جز با احقاق حقوق قانونی آن ها و پایان بخشی به نقض گسترده حقوق بشر فلسطینی ها و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی که مورد حمایت قوانین و مقررات بین المللی نیز است، میسر نمی شود.

با در نظر گرفتن بحران های سیاسی و اجتماعی جاری در اراضی اشغالی و تشدید مخالفت ها با دولت مستقر در اسرائیل، بسیاری بر این نکته تاکید دارند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باید تحرکی کند و شرایط را تغییر  دهد. با این حال، سوال اصلی این است که آیا اساسا وی از قدرت و ظرفیت کافی برخوردار است؟ هرگونه راهکار سیاسی که توسط کاخ سفید و یا هر کشور دیگری ارائه شود و حقوق فلسطینی ها و استقرار یک دولت مستقل فلسطینی را رد کند، کاملا مردود است. جهان خارج باید واقعیت های فاجعه باری را که فلسطینی ها مجبورند آن‌ها را تحمل کنند، درک کند.

تلاش های اسرائیل جهت تحمیل واقعیت های جدید با استفاده از زور به ملت فلسطین، کاملا متوهمانه و محکوم به شکست هستند. بنیان نبرد علیه اشغالگری صهیونیست ها مرتبط با حاکمیت ملی و سرزمین است. ملت فلسطین به دنبال آزاد سازی کشورشان هستند  و می خواهند نهادهای ملی و فراگیر خود را ایجاد کنند و بر منابع و گذرگاه های مرزی خود کنترل داشته باشند. به بیان دیگر، آن ها خواهان یک دولتِ مستقل، بادوام، و راهگشا و مفید هستند. چیزی که کاملا حق آن ها است. اضافه بر این ها، آن ها به دنبال پایان بخشی به تمامی اشکال و نمودهای اشغال سرزمین خود هستند.»

دیدگاهتان را بنویسید