تحقق شعار سال منوط به مذاکره با آمریکاست!

حسن روحانی نیز با کمک همین طیف سیاسی و با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفت اما 8 سال بعد علاوه‌بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و… کشور را با 800 تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.
یک رسانه اصلاح طلب، در مطلبی با عنوان «ضروريات مهار تورم» نوشت: «امروز تورم چنان اهميتي يافته است كه بدون اغراق مي‌توان نوسان آن را در همه شؤون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي تعيين‌كننده دانست. تورم مستقلا مخرب و خسارت‌بار است اما استمرار آن تا سست كردن پايه‌هاي اجتماع پيش مي‌رود و اگر روزي اين پديده جامعه‌اي را به ورطه هلاك برساند نبايد تعجب كرد… به‌رغم نظر قريب به اجماع اقتصادانان كه تورم موجود در كشور ما بنيان سياسي دارد، برخي اعتقاد دارند با بسيج امكانات دولت و اعمال سياست‌هاي مقاومتي مي‌توان بر روند رو به رشد تورم فائق آمد و حداقل آن را كنترل كرد!.. ولي هيچ‌گاه به اين واقعيت آشكار اذعان رسمي نشده است كه در انزواي اقتصادي و زير تيغ تحريم‌هاي ظالمانه و عدم نفوذ كامل و همه‌جانبه امنيت سرمايه‌گذاري امكان جلوگيري از تورم اساسا وجود ندارد… بر اين اساس و با توجه به شعار سال 1402 انتظار مي‌رود براي يك‌بار هم كه شده ضروريات كنترل تورم در همه سياست‌هاي كلي و كلان ملاحظه شوند و در داخل و روابط خارجي گشايش‌هاي تورم‌زدا اعمال شوند.»

گفتنی است برای کسانی که ادبیات استراتژیک غربی‌ها به ویژه آمریکائی‌ها درباره ایران را تعقیب کرده‌اند یک کلیدواژه آشنا وجود دارد با عنوان «شبکه همکار غرب در ایران». آنها مدت‌هاست عقیده دارند و این عقیده خود را پنهان هم نکرده‌اند که هیچ نوعی از فشار خارجی بدون وجود یک شبکه همکار در ایران که فشار را به سازش ترجمه کند، کارآمد نیست. کارکرد اصلی شبکه همکار غرب در داخل ایران همواره همین بوده است که فشار خارجی را به زبان سیاست و رسانه ترجمه کرده و تلاش می‌کند فضایی به‌وجود بیاورد که گویی بدون تن دادن به سازش و پذیرفتن درخواست‌های طرف مقابل هیچ راهی برای خلاصی از فشارها وجود ندارد.

حسن روحانی نیز با کمک همین طیف سیاسی و با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفت اما 8 سال بعد علاوه‌بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و… کشور را با 800 تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.

دیدگاهتان را بنویسید