پیام آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران چیست؟

نوذر شفیعی  در ارزیابی خود از اعمال تحریم های جدید از سوی آمریکا گفت :  در شرایطی که طرف های کلی برجام با محوریت ایران و آمریکا تصمیم گرفتند پای میز مذاکره بروند و ایران طرح های خود را مطرح کرد در مقابل آمریکا هم تحریم هایی را علیه ایران وضع کرد تا به نوعی پیامی را منتقل کند که هم از جنبه منفی و هم از جنبه مثبت قابل تحلیل و بررسی است.

وی تصریح کرد : از جنبه منفی باید در نظر گرفت که در ایران با توجه به اراده ای که برای حل مسائل شکل گرفته می تواند تشکیک ایجاد کند و ایران به این نتیجه برسد که اگر آمریکا اراده ای برای حل اختلافات دارد پس این تحریم ها برای چیست؟
این استاد دانشگاه افزود : از سوی آمریکا هم این سوال پیش می آید که اگر ایران به دنبال حل موضوعات است طرح های متنوع و حداکثری برای چیست؟ بنابراین از جنبه مثبت هم اینطور برداشت می شود که طرفین اراده لازم برای ورود به مذاکرات را دارند اما در گام های اول و به دلیل حفظ اعتبار (از منظر قدرت) چنین سیاست هایی را اعمال می کنند تا در گام های بعدی به راحتی قابل عدول از آن تعهدات نباشد.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین بیان کرد : پیام آمریکا از اعمال تحریم های جدید این است که نه تنها به خواست حداکثری ایران مبنی بر لغو همه تحریم ها پاسخ نمی دهیم بلکه از همه گزینه های روی میز به این شکل رونمایی می کنیم.

شفیعی خاطر نشان کرد : درواقع آمریکا می خواهد ایران را وادار کند تا از تقاضای حداکثری خود عدول کند، گرچه از طرفین انتظار می رفت یکی در جهت لغو تحریم ها و دیگری بازکشت به تعهدات گام بردارند و کشورها به سمتی بروند که به کاهش بحران برسند.

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید