کار خودشونه!

از دیشب این خط خبری را پیش گرفتند که آن فاجعه حرم شیراز: کارخودشان است!
اصلا پدیده عجیب، سخن جدید یا بدیعی نیست. متعدد سابقه دارد. سه نمونه تاریخی را یادآور می‌شوم.
۱. سال ۱۳۵۷ وقتی ارتش در مقابل دانشگاه تهران دانشجویان و مردم را به گلوله بست، مردم پنجه هایشان در خون افراد مضروب و ش.ه.ید می زدند و لباس خونین را بالا میگرفتند. حتما تصاویر را دیده اید. فرح پهلوی بعدها در مصاحبه گفت: کار خودشان است! انقلابیون گوسفند به بالاتر از خیابان دانشگاه میبردند و ذبح می کنند و آن خون را جای مردم جا می زنند!
۲. وقتی فاجعه هفده شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله رخ داد، گفتند: کار خودشان است! استدلال این بود که یک عده از فلسطین توسط یاسرعرفات آمده بودند تا مردم را به رگبار ببندند!!!
۳. از همه مهمتر این مورد است. در بهمن سال ۱۳۵۷ وقتی همافران نیروی هوایی برخلاف انتظار ا.ر.تشی ها به دیدار امام رفتند و انتشار آن تصویر مشهور شاکله ارتش را فروپاشند! گفتند: کار خودشان است. استدلال این بود که یک عده جوان انقلابی لباس فرم همافران را پوشیده و از مسجد به سمت مدرسه محل اقامت امام رفته اند! بیعت کنندگان اصلا ا.ر.ت.شی نیست!
این جماعت سابقه طولانی در انحراف افکار دارند و اصلا امر جدیدی نیست. د.اع.ش بیانیه رسمی مفصل صادر و مسئولیت را پذیرفته است اما د.اع.شی های داخلی قبول نمی کنند! اتفاقا کار خودتان است شمایی که از خارج و داخل زمینه ناامنی را فراهم کردید. . جهل مرکب مناسبی برای سواری دادن است!

نویسنده علیرضا زادبر .تاریخ پژوه

دیدگاهتان را بنویسید

*

code