بزودی پیامدهای مثبت قرارداد سه جانبه سوآپ گازی بین ترکمنستان-آذربایجان وایران را در اقتصاد ایران خواهید دید

-سید مرتضی هاشمی نائب رئیس هیات رئیسه بازرگانان اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی: اتفاق مبارکی دیشب رخ داد. البته باید اذعان کنم سوآپ بین ایران و ترکمنستان درگذشته نیز انجام می‌شد اما وزارت نفت در دوره زنگنه نتوانسته بود این امر را به خوبی جا بیندازد و سوآپ مغفول مانده بود.

قرارداد سه جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران، یک رویکرد مثبت از ناحیه دولت رئیسی است، زیرا ترکمنستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در بن بست بوده و اکثر قیمت گذاری های  فرآورده های نفتی آن بر مبنای ایران انجام می شود و با قیمت ایران هماهنگ است.

دولت ایران در سال های گذشته در قبال روابط تجاری با همسایگان خود از جمله ترکمنستان بسیار ضعیف عمل کرده بود، هرچند که اتفاق دیروز یک اتفاق بسیار میمون است.

تمامی دولت های قبلی، فرصت های همکاری ایران با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان را از دست داده اند زیرا این دولت ها اعتقادی به ارتباط با همسایگان نداشته اند و امضای قرارداد دیشب برای کشور بسیار مفید است و بزودی پیامدهای مثبت آنرا خواهیم دید.

ایران متاسفانه در سال‌های اخیر نتوانست با کشورهای همسایه خود تعاملات مناسبی داشته باشد. البته مهمترین دلیل این مسئله، سیاست دولت وقت بود. چرا که دولت وقت، تمام هم و غمش را برای ارتباط با اروپایی‌ها صرف می‌کرد. به همین دلیل ارتباط گسترده با همسایگان از الویت خارج و حتی در مواردی نادیده گرفته شد!

دولت رئیسی می تواند با این قرارداد، هزاران اتفاق مثبت را با کشورهای همسایه رقم بزند، زیرا در حال حاضر، ورود بسیاری از تاجران ایرانی به کشور ترکمنستان ممنوع بوده و حتی بسیاری از تاجران ایرانی در ترکمنستان زندانی  هستند که این موارد در گذشته به ظریف، وزیر سابق خارجه هم گفته شده بود. این قرارداد فقط یک قرارداد گازی نیست. یک قرارداد اقتصادی-سیاسی و… است و جنبه های و…گوناگون دارد.

باید اذعان کرد که چراغ سبز دیشب  ترکمنستان به ایران را می‌توان برگ طلایی این دولت قلمداد کرد.

قرارداد سه جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران، دیروز به امضا رسید که بر اساس این قرارداد سالانه یک و نیم تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال خواهد یافت.

بدون شک این قرارداد یک دستاورد بزرگ و مهم برای صنعت نفت، گاز و به طور کلی برای اقتصاد ایران است که در کوتاه مدت هم می‌توان پیامدهای مثبتش را لمس کرد.

دیدگاهتان را بنویسید