بلایای طبیعی ایران و جهان نشانه دست کاری بیش از حد طبیعت است

تلاش انسان همواره در طول تاریخ بشر این بوده است تا بر طبیعت فائق آید و قدرت خود را بر آن چیره سازد. حال شواهد متعدد و متفاوتی از سیطره طبیعت بر انسان و شکست آن وجود دارد. واقعیت این است که جدال حیات برای بشر با چگونگی طبیعت و سازگاری با آن عجین شده است. با این حال وقوع بلایا و فجایع طبیعی گاهاً موجب شده آسیب هایی به محل زیست و طبیعت از یکسو و انسان و حیات آن از سوی دیگر وارد شود و ضایعه هایی را در ابعاد مختلف خلق کند.

وقوع رخدادها و وقایعی از جنس فجایع و بلایای طبیعی یک مسئله جهانی است و تنها مختص به یک منطقه یا کشور خاص نیست؛ اگرچه جنس بلایا ممکن در مناطقی با نقاط دیگر فرق داشته باشد اما با این حال موضوعات مشترکی مانند گرم شدن سطح کره زمین و آب شدت یخ های قطبی و … نمونه های همبسته ای از موضوع بلایا در سطح جهانی می باشد که تمام کره زمین را شامل می شود.

در رابطه با کشور ما نیز تغییر اکوسیستم و زیست بوم ایران در طول سال های اخیر موجب وقوع شرایط بد و ناگواری از بیابان زایی، فرونشستن زمین(زلزله خاموش) و کم آبی و در نهایت بی آبی و خشکسالی شده است. واقعیت امر این است که وقایع ایجادی از نوع بلایای طبیعی که گریبان همه ساکنان کره زمین را گرفته است و نمونه هایی از آن مانند سیلاب ها و خشکسالی ها که در کشور ما رخ داده و به تناوب اخبار پیرامون تخریب ها و آسیب های آن را شنیده ایم عملاً نتیجه عملکرد غیر تأملی ما انسان ها بوده است. در ایران رشد برداشت بی رویه آب های زیر زمینی و در نظر گرفتن منفعت فردی زودگذر به جای توجه به منافع ملی و سرنوشت اقیلم زیست بوم ها و … موجب شده تا هر روز شاهد اخباری تکان دهنده در این باره باشیم. در واقع آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه عدم توجه و یا حتی جدی نگرفتن هشدارهایی است که در این باره سال هاست از سوی کارشناسان در این حوزه به مردم و مسئولان داده می شود.

واقعیت امر این است که در این باره میزان تقصیرها و بی مسئولیتی ها، متوجه مردم و مسئولان به یک میزان می باشد. بطوریکه در رابطه با این موضوع میزان تقصیرها و کم کاری ها از سوی مردم و مسئولان به مثابه دو روی یک سکه می باشد که هر کدام به سهم خود در این باره مقصر می باشند.

خلاصه آنچه امروز باید آن را جدی گرفت به صدا در آمدن زنگ های خطر و عبور آنها از سطح هشدار می باشد. بطوریکه چیدن تکه های پازل خطرات موجود در این عرصه با یک محاسبه ساده و آسان براساس شواهد موجود خطرات آتی را به ما گوشزد می کند. از این رو تنها راه حل موجود در این باره، اتفاق وقوع همت جمعی میان مردم و مسئولان و سیاستگذاری های کلان اجرایی در این حوزه می باشد که می تواند راهکاری راهبردی برای انجام اقدامات پیشگیرانه تخریبی در ناحیه بلایای مذکور با هدف به حداقل رساندن تلفات و در نهایت مدیریت آنهاست. در یک کلام جامع تغییرات آب و هوایی و بلایای حادث شده در این باره که نتیجه بی توجهی ها و نادیده گرفتن هشدارها و سوء مدیریت ها بوده باید با هم افزایی مردم و مسئولان و برنامه ریزی ها در قالب طرح های کاربردی اجرایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید