محاسبات کرملین در نبرد گازی با اروپا

در این مقاله آمده است اروپا می‌تواند تابستان را بدون روسیه طی کند. به شرط آنکه به منابع گاز مایع در خاورمیانه دست یابد. که البته قیمت آن در مقایسه با گاز روسیه، بیشتر است. اما در زمستان حتماً به گاز روسیه برای مصرف خانگی و صنایع نیازمند است. زیرا خطوط انتقال گاز مایع، ظرفیت اندکی دارند و امکان ذخیره‌سازی آن برای زمستان وجود ندارد.

چرا مسکو نورداستریم۱ را متوقف نمی‌کند؟ اولاً توقف آن، زمینه شکایات حقوقی مشتریان را فراهم می‌کند. ثانیاً درآمدهای ارزی مسکو ناشی از فروش گاز به اروپا و ثالثاً اینکه تداوم فروش گاز، بخشی از دیپلماسی عمومی مسکو محسوب می‌شود تا مردم اروپا این پیام را دریافت کنند که مقصر کاهش منابع، دولت‌های آن‌ها هستند.

اروپا بدون گاز روسیه، وادار به جیره‌بندی انرژی و تعطیلی برخی صنایع در زمستان خواهد شد. روسیه نیز تا پیش از تکمیل خط لوله «قدرت سیبری۲» برای انتقال گاز به چین، به درآمد فروش به اروپا نیاز دارد. گرچه چرخش اروپا به سوی گاز مایع و انرژی‌های تجدیدپذیر از اوایل دهه ۲۰۱۰، اهمیت این مشتریان را برای مسکو کاهش داده است.

ممکن است روسیه بخشی از توافق صلح احتمالی را به تمدید بلندمدت قراردادهای فروش گاز و بخشودگی شکایات و خسارات اختصاص دهد تا بدین ترتیب حداقل برخی از زیان‌های وارده ناشی از تحریم انرژی را جبران سازد.

دیدگاهتان را بنویسید