فیلم : ۱۰ سال تعلل برای پیگیری عضویت ایران در بریکس!

محسن شاطرزاده، سفیراسبق ایران در برزیل: بریکس با قدرت اقتصادی که دارد می‌تواند نظم جدیدی را در نظام جهانی به وجود بیاورد. اهداف بریکس، با اهدافی که در ان.ق.لا.ب اسلامی و مبا.ر.ز.ه با ظلم و س.ل.طه دنبال می‌کردیم، هم راستا هستند.
موافقت برزیل و آفریقای جنوبی را گرفته بودیم ولی دولت یازدهم و دوازدهم کار را رها کرد و اقدامی نکرد وگرنه 10 سال قبل عضو بریکس می‌شدیم.
با درخواست جدید ایران و سخنرانی رئیسی، استارت کار زده شده است.ظرفیت اقتصادی بریکس 10 برابر پیمان شانگهای است.
اولویت اول ایران، امنیت غذایی است و برزیل تا سه سال آینده 45 درصد غذای دنیا را تامین خواهد کرد؛ 80 درصد چهار قلم کالای اساسی ایران (خوراک دام، شکر، روغن و گوشت) هم از این کشور وارد می‌شود.
جمهوری اسلامی در راستای منافع ملی به گسترش روابط با آم.ری.کای لاتین می‌اندیشد و این کشورها هم خصومتی با ایران ندارند و اقتصاد آنها مکمل اقتصاد ایران است.

https://aparat.com/v/8EkWJ

دیدگاهتان را بنویسید