فیلم : اهمیت بازدارندگی هسته ای برای ایران از دید کنت والتز

علی علیزاده: اواسط اسفند با دکتر ابوالفضل بازرگان، متخصص روابط بین‌الملل گفت‌وگو کردم. بازرگان معتقد بود، ایران نیازمند بازدارندگی اتمی است.
وی افزود: در یک برنامه تلوزیونی دکتر عسگرخانی، استاد بزرگ روابط‌بین‌الملل با استیصال می‌گفت: ایران نباید از حقوق هسته‌ای خود بگذرد و سوی دیگر حسام آشنا، طراح جنگ روانی دولت روحانی با پوزخند به این نکات می‌خندد‌. در این روزها مرور این مباحث خالی از لطف نیست.

https://www.aparat.com/v/Cus59

دیدگاهتان را بنویسید