فیلم : دستور از بالا، سیاست جشنواره کن

داوود مرادیان ، مستند ساز و دکتر مجید شاه‌حسینی؛ کارشناس حوزه سینما که سال هاست با نگرش پژوهشی به تربیت «انسان رسانه» پرداخته و در سال های مدیریت حوزه سینما در جشنواره های بین‌المللی حضور فعال داشته است، در این گفت‌وگو رویکردی نقادانه و پژوهشگرانه به جوایز امسال جشنواره کن داشتند.
شاه حسینی: سیاستگذار اصلی جشنواره‌ی فیلم کن وزارت فرهنگ فرانسه است، جشنواره‌ی کن خواسته یا ناخواسته بازتاب دهنده‌ی سیاست‌های دولت فرانسه است.

https://www.aparat.com/v/zCJ2y

دیدگاهتان را بنویسید