فیلم : چه جریانی در ایران به بهانه بحران کرونا، به دنبال فروپاشی اجتماعی بوده‌اند؟

علی علیزاده: ساختن واکسن ملی وظیفه بود اگر آقای خامنه‌ای به دنبال تولید واکسن ملی نبود باید جلویش را می‌گرفتیم. در همین انگلیس شما نگاه کنید، بوریس جانسون در تاریخ هفتم مارس۲۰۲۰ گفت: نساختن واکسن انگلیسی تهدیدی برای امنیت ملی انگلیس خواهد بود. یعنی حتی انگلیس با این قرابتی که با آمریکا دارد ساختن واکسن را به یک مسئله امنیت ملی بدل کرده‌است.

https://www.aparat.com/v/bsfcE

دیدگاهتان را بنویسید