پاسخ قاطعانه به قطعنامه/ واکنش چین، روسیه، اسرائیل،عربستان، اروپا و آمریکا به قطعنامه علیه ایران

دیدگاهتان را بنویسید