فیلم : هنرمندان، اسیر عوام‌زدگی

بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه در خصوص سلبریتی‌ها می‌گوید: خطر بزرگ در جامعه ما این است که هنرمندان و سلبریتی ها و دانشگاهیان و روشنفکران اسیر عوام زدگی هستند.
همه در یک سطح حرف می زنند چیزی در سطح سالی جون در رسانه خوب من و تو !از یک پیرزن تا رهبران اپوزیسیون مطرح می کنند که چهار تا آخوند ما را بدبخت کردند ، و ما درک عمیق تری از مسائل نداریم

استاد دانشگاهی به من می گفت کی آم.ری.کا.یی ها می آیند ما را از دست آخوندها نجات می دهند. جوانانی می گویند اگر کشور چند تکه بشود چه اشکالی دارد ؟ترکها به آذر بایجان بپیوندند و زندگی خوبی داشته باشند چه اشکالی دارد ؟یا جنوبی ها اگر به عربستان بپیوندند ، چرا کشور باید اینقدر برای تو م.قد.س باشد ؟
من نمی دانم با چه منطقی باید با اینها برخورد کنم …انگار ما حضور آم.ری.کا.یی ها را در عراق و افغانستان نداشته ایم
ما باید بر این پوپولیسم غلبه کنیم.

https://www.aparat.com/v/0sQP7

دیدگاهتان را بنویسید