فیلم : جعل عمیق” جرقه‌ی جنگ جهانی سوم را خواهد زد؟

جعل عمیق، تکنیکی برای ترکیب تصویر انسان است که تصاویر و فیلم‌های موجود را بر روی تصاویر یا فیلم‌های منبع قرار می‌دهد و یک ویدیوی جعلی تولید می کند.
ویدیوی جدید ترکیب فیلم‌های
موجود و منبع است که فرد یا افرادی را درحال انجام یک کار در موقعیتی نشان می‌دهد که هرگز در واقعیت اتفاق نیفتاده است.

از مدتی پیش احتمال اینکه این تکنیک با فریب برخی دستگاه ها، عالم سیاست را نیز تحت تاثیر قرار دهد، در نظر گرفته شده است.

https://www.aparat.com/v/GC5Q9

بخش دوم :

https://www.aparat.com/v/GC5Q9

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید