جنگ اوکراین، فرصت اصلاح سازمان ملل؟

🔸 نویسنده با اشاره به سندی تحت عنوان «برنامه مشترک ما» که از سوی دفتر دبیر کل سازمان ملل تهیه شده، پیشنهاداتی در سه حوزه ارائه داده است.

۱️⃣ مدیریت شوک‌های اقتصادی
تبعات کرونا و نبرد اوکراین بر بازارهای انرژی و غلات، می‌تواند محرکی برای افزایش هماهنگی گروه‌های اقتصادی مانند G7 و G20 باشد که با همکاری دفتر دبیر کل بتوانند کنسرسیومی از «کشورهای عضو، گروه‌های کلیدی سازمان ملل متحد و مؤسسات مالی بین‌المللی» برای مدیریت شوک‌های اقتصادی تشکیل دهند.

۲️⃣ مقابله با ترویج اطلاعات نادرست
ترویج اطلاعات ناقص یا نادرست در جریان همه‌گیری کرونا و نبرد اوکراین به بحران اعتماد به نهادهای رسمی و فقدان درک مشترک در عرصه بین‌المللی منجر شده است. سازمان ملل متحد با جلب مشارکت‌های بین‌بخشی با جامعه مدنی و نخبگان می‌تواند نظارت قوی‌تری بر محتوای فضای مجازی اِعمال کند و تلاش‌های پیشگیرانه‌ای برای ارائه پیام‌های واقعی شکل دهد.

۳️⃣ کنترل تسلیحات
تقویت گروه‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل برای ارزیابی خلع سلاح‌های کشتار جمعی، ارتقای مفاد توافق‌نامه‌های ممنوعیت به‌کارگیری مین‌ها و تسلیحات شیمیایی و ایجاد ائتلاف‌هایی از دولت‌های کوچک برای ترویج هنجارهای کاربرد مسئولانه تسلیحات، از پیشنهادات این مقاله برای سازمان ملل است.

🔸 بحران‌های بزرگ مانند جنگ‌های جهانی به تغییرات اساسی در نظم بین‌الملل منجر می‌شوند ولی بحران‌های کوچک اگر مشمول فراموشی و مرور زمان نشوند، حداکثر به تغییرات فنی و عملیاتی می‌انجامد. جنگ اوکراین به دلیل اینکه یک‌سوی آن روسیه، عضو دائم شورای امنیت است و چین نیز در این مورد موضع محافظه‌کارانه‌ای دارد، به تغییر اساسی منجر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید