فیلم : توهم عدم تورم!

بعضا تصورات ما از وقایع تاریخی دچار تحریفاتی می‌شود، انسان معمولا گذشته خود را روشن‌تر از امروز خود می‌بیند و برخی روی این موج سوار می‌شوند و یک سری اطلاعات اشتباه را در قالب اطلاعات تاریخی به جامعه تزریق می‌کنند، در این گزارش سعی شده به این مسئله با موضوع تورم پیش از ان.ق.لاب پرداخته شود.
بسیاری معتقدند پیش از انقلاب مشکلات جدی اقتصادی وجود نداشته و علل ا.ن.ق.لاب صرفا فرهنگی، اجتماعی و دینی بوده‌است. اما در همین ویدئو شخص محمدرضا شاه افزایش قیمت و تورمی را شرح می‌دهد که نشان می‌دهد لزوما تصورمات از تاریخ عین حقیقت تاریخی نیست و دچار تحریفاتی شده. علاوه بر مسائل اقتصادی معضل امروز ما نیست بلکه در تاریخ ریشه دارد.

https://www.aparat.com/v/loHaq

دیدگاهتان را بنویسید