فیلم : ج.ن.گی فراتر از ج.ن.گ اقتصادی!

رهبر‌انقلاب: دشمن یک ج‌.ن.گ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را علیه ما شروع کرده و دائم درحال تحرک‌اند در این تردیدی نیست یک ج.ن‌گ دیگری هم هست، که از آن خیلی اوقات غافلیم. آن ج.ن.گ اهمیتش کم‌تر از ج.ن.گ اقتصادی نیست بلکه گاهی زمینه‌ساز تاثییر ج‌.ن.گ اقتصادی است. آن ج.ن.گ، ج.ن.گ رسانه‌ای، ج.ن.گ فضاسازی عمومی و ج‌‌.ن.گ تبلیغاتی است.

https://www.aparat.com/v/MoQyn

دیدگاهتان را بنویسید