فیلم : با ترس و لرز نمی‌شود کار کرد!

صحبت‌های مرحوم حاج ن.ادر ط.ال.ب‌.زاده در خصوص بازگشت حبیب خواننده لسانجلسی به ایران و برخورد مسولین فرهنگی با این مسئله را در ویدئو بالا ببینید.
حبیب یک کلیپ زیبا از جانبازان و ج.ن.گ ساخته بود، مهم این است که ریتم کارهایش ح.ماسی است این را از کجا می‌خواهید بیاورید؟ این کارها واقعا قابل پخش است ولی این بسته بودن، منقبض بودن خوب نیست!

https://www.aparat.com/v/8ugIQ

دیدگاهتان را بنویسید