فیلم : روئیت ماه در عربستان!

 توضیحات مهم دو متخصص و کارشناس نجوم عربستان سعودی در مورد رؤیت هلال ماه رمضان در این کشور!

https://www.aparat.com/v/OmvtI

دیدگاهتان را بنویسید