فیلم : ماجرای تو.بیخ شهید آوینی توسط سید محمد خاتمی

وقتی شهید آوینی، عکس جوان بوسنیایی با پیشانی‌بند ا.لله‌.ا‌کبر را در مجله سوره چاپ کرد، توسط سیدمحمد خاتمی، وزیر فرهنگ و ارشاد به جرم ت.ه.اجم فرهنگی تو.بیخ شد.

https://www.aparat.com/v/uPF5U

دیدگاهتان را بنویسید