فیلم : شیلی چگونه به آزمایشگاه نئولیبرالیسم تبدیل شده بود؟

از تبدیل شدن شیلی به آزمایشگاه نظریه اقتصادی نئولیبرالیسم در دوران پینوشه تا پیشتازی جنبش دانشجویی در اعتراضات؛ گزارش ویدیویی الجزیره را ببینید.

https://www.aparat.com/v/SVuPJ

دیدگاهتان را بنویسید