فیلم : سایه ج.ن.گ بر غذای ایرانیان

یکی از پیامد‌های مهم ب.ح.ران روسیه و غرب افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در جهان و همچنین کمبود آن‌ها در نتیجه ت.ح.ر.یم‌های غرب علیه روسیه است. شدت ت.ح.ر.یم‌ها به گونه‌ای بوده که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک و حتی بانک‌های بزرگ از ارائه هرگونه خدمات به بازرگانان روسی خودداری و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مانند «مرسک» از پهلو گرفتن در بنادر این کشور خودداری می‌کنند.  به همین دلیل کریدور‌های صادراتی و وارداتی بین روسیه و غرب با اختلال جدی مواجه شده است.

https://www.aparat.com/v/8KYUd

دیدگاهتان را بنویسید