فیلم : ک.و.د.تا در پاکستان!

پس از رای ممتنع پاکستان به قطعنامه علیه روسیه، کشورهای غربی اقدام پاکستان را به شدت محکوم کردند
این فشارها واکنش نخست وزیر پاکستان را برانگیخت و او تاکید کرد: شما درباره ما چه فکری کرده‌اید؟ آیا فکر کرده‌اید ما برده شماییم؟
در عین حال نخست وزیر پاکستان مدعی شد نامه‌ای از جانب ا.م.ر‌.ی.کایی‌ها دریافت کرده است که در آن عنوان شده به دلیل اینکه او زیر بار تاسیس پایگاه ن.ظ.ا.می ا.م.ر.ی.کایی در پاکستان نرفته، دولت او را برکنار خواهند کرد.

https://www.aparat.com/v/QKaWA

دیدگاهتان را بنویسید