فیلم : ا‌‌.س.ر‌.ائیل سپر خوبی برای کشور‌های خاورمیانه نیست!

 کارشناس قطری: اگر سران عرب فکر می‌کنند ا.س.ر.ائیل می‌تواند از آنها در مقابل ایران حفاظت کند فقط خودشان را فریب داده و قربانی این تفکر خواهند شد.
واقعا ح.و.ث.ی‌ها این تعداد پ.ه.پ.اد تولید می‌کنند؟ فکر میکنم طرف دیگری پشت سر آنها است.
ویژگی ایران این است که برنامه‌ای واقع گرایانه و دراز مدت دارد و صبورانه به دنبال اجرای آن است. این چیزی است که ما از آن بی بهره‌ایم…

https://www.aparat.com/v/a1NsC

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید