فیلم : همیشه تهد.یدات ه.س.ت.ه‌ای علیه کشوری که توان دفاع ندارد وجود دارد!

سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشکده ه.س.ته‌ای دانشگاه شهید بهشتی؛ در ویژه برنامه روز ملی فناوری ه.س.ت.ه‌‌ای در دانشگاه تهران:
هیچ روزی نیست که ا.س.ر.ائی.ل عنوان نکند که اگر نیاز باشد علیه ایران از س.ل.اح ه.س.ته ای استفاده خواهیم کرد یا مثلا در رابطه با ج.ن‌گ ر.و.س.یه و او.کراین مدام بحث ب.م.ب ه.س.ته ای مطرح می شود؛ این یعنی یک اتفاقی در جهان احتمال دارد بیفتد که اگر شما سپر لازم نداشته باشید قربانی این اتفاق خواهید شد.
کره شمالی فقط با 7 ب.م.ب ه.س.ته ای قلدری می کند حتی در برابر آ.م.ر.یکا.
ما امروز توانایی بازدارندگی داریم یعنی قدرت داریم در یک زمان کوتاه غنی. سا.زی مان را به 99 درصد برسانیم. قدرت این را داریم که اگر نیاز بود پدیده شکافت را کنترل نکنیم.
ایران نیاز داشت برای دفاع از این حق م.ق.او.مت کند تا از حقوق آیندگان دفاع کند.
اگر توان ه.س.ت.ه ای ما در حد سال 76-77 بود هیچ کسی با ما مذ.اکره نمی کرد.

https://www.aparat.com/v/73nBC

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید