جدی ترین استیضاح در مجلس کدام است؟

اگر چه در راهروهای مجلس شورای اسلامی زمزمه استیضاح برخی وزرا شنیده می شود، اما جدی ترین استیضاح همان استیضاح فاطمی امین وزیر صمت است.

در راهروهای مجلس شورای اسلامی زمزمه استیضاح برخی وزرا شنیده می شود.

اما در این میان جدی ترین استیضاح همان استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت است که نمایندگان هم به دلیل بی کیفیتی خودروها داخلی و هم به دلیل افزایش قیمت خودروها تصمیم دارند تا این وزیر را استیضاح کنند.

در این میان یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز گفت: هنوز هیچ استیضاحی در مجلس اعلام وصول نشده است.

جدی ترین استیضاح در مجلس کدام است؟

وی افزود: اگر چه زمزمه استیضاح برخی وزرا در مجلس شورای اسلامی شنیده می شود اما جدی ترین طرح استیضاح، مربوط به وزیر صمت است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: البته استیضاح یک وزیر تا زمانی در صحن مجلس اعلام وصول نشود، در دستور کار مجلس و نمایندگان قرار نمی گیرد.

برای استیضاح یک وزیر به امضای حداقل 10 نماینده نیاز است که استیضاح وزیر صمت بیش از حداقل امضاء را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید