«فکرت» خود را اینطور معرفی می‌کند؛  رسانه‌ای اندیشه‌ای، آزاد و با رویکرد اسلامی-انقلابی در حوزه‌ی علوم انسانی است. این رسانه با هدف تعمیق سطح دانش مخاطبان، می‌کوشد تا آثاری تحلیلی و مستدل در سه محور دین،‌ جامعه و سیاست برای جامعه‌ی نخبگانی تولید و منتشر نماید. رفیع‌الدین اسماعیلی صاحب امتیاز این رسانه اندیشه‌ای است و رضا اجاق سردبیری این رسانه را برعهده دارد. مدت‌هاست مجله‌ای با عنوان “خردورزی” هم توسط تیم فکرت درحال انتشار است. و آن را میتوان انشعابی از فعالیت فکرت در فضای مکتوبات دانست.

اگر میخواهید از اخبار و تحلیل‌های حوزه علوم انسانی در فضای حوزه و دانشگاه مطلع شوید سر زدن به این سایت می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.  خانه، دین و اخلاق، غرفان و فلسفه، فرهنگ و هنر، سبک‌زندگی و… از جمله موضوعات مورد بحث در این رسانه است.

«پست قبلی

پست بعدی»