عصر ایران درسال 1384 با رویکردی خبری، تحلیلی کار خود را آغاز کرد. عصر ایران اغلب، اخبار اصولگرایان منتقد و همچنین برخی چهره‌های متعادل اصلاح‌طلب را با برجستگی بیشتری پوشش می‌دهد. این سایت ظاهرا عمده فعالیت خود را به کانال‌های تلگرامی اختصاص د اده است و خود نیز کانال تلگرامی فعالی دارد. جعفر محمدی سردبیر و حسین جعفری مدیر مسئول عصر ایران هستند. یکی از ویژگی‌های این سایت تحلیلی خبری، وجود بخش‌های مختلف به ویژه بخش عربی و و بخش اخبار کشور ترکیه آن می‌باشد.

علاوه بر تحلیل‌های سیاسی، اجتماعی و بین‌الملل، بحث‌های فرهنگی و محیط‌زیستی هم از جمله موضوعاتی است که در عصر ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.

«پست قبلی

پست بعدی»