خبرگزاری جماران که 22 بهمن ماه 1387 به منظور ترویج آثار و اندیشه‌های امام خمینی (ره) و ذیل موسسه جماران کار خود را آغاز کرد. این رسانه وظیفه خود را ، ترویج آثار و اندیشه‌های امام(ره) و در وهله بعد انتشار اخبار و نقد و تحلیل سیاستمداران، دستگاه و نهاد‌های حکمرانی می‌دانست و مشخصا اعلام کرده بود که فعالیت سیاسی خود را بدون نزدیکی به هریک از جناح‌های سیاسی پیش می‌برد و یک  رسانه مستقل است. با این‌حال؛ روند فعالیت، پوشش‌های خبری و تحلیل‌های سیاسی حاکی از آن است که تولیدات این رسانه به اصلاحطلبان گرایش دارد. درحال حاضر، محمد‌علی نادعلی‌زاده، مدیر مسول و روزبه علمداری، سردبیر خبرگزاری جماران است.

علاوه بر پوشش مباحث مربوز به امام و اندیشه ایشان، سالهاست که این رسانه شکل یک خبرگزاری عمومی به خود گرفته و هرچند ادعا می‌کند گرایش سیاسی خاصی را دنبال نمی‌کند اما، با یک نگاه گذرا طرفی که این رسانه ایستاده است به وضوح مشخص است.

«پست قبلی

پست بعدی»