خبرگزاری برنا را می‌توان مشخصا خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد. این رسانه در سال ۱۳۸۶ و در روز جوان توسط محمود احمدی‌نژاد افتتاح شد. برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان است و می‌توان این رسانه را جز رسانه‌های حامی دولت دسته‌بندی کرد.  محمدامین حسین میرزایی، مدیر مسول و پرویز کرمی به عنوان سردبیر درحال حاضر در این خبرگزاری مشغول به فعالیت هستند.

باتوجه به کلیتی که از این رسانه گفته شد؛ میتوان گفت بخش عمده ی تولیدات این رسانه مربوط به فعالیت‌ها و وقایع این وزارتخانه است. و مسائل اجتماعی و فرهنگی حوزه جوانان از بخش عمده ای از فعالیت این خبرگزاری را به خود اختصاص می‌دهد.

 

«پست قبلی

پست بعدی»