دسته: فرهنگی و اجتماعی

استدلال «افول جهانی مخاطبان تلویزیون» چقدر درست است؟

درمورد کاهش مخاطبان تلویزیون توضیحات گوناگونی مطرح می‌شود؛ از مقایسه با دیگر کشورها تا اشاره به «کاهش جهانی مخاطبان تلویزیون». اما آمارها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها هنوز تلویزیون پرمخاطب و …

1 خرداد 1403 0 دیدگاه

استدلال «افول جهانی مخاطبان تلویزیون» چقدر درست است؟

درمورد کاهش مخاطبان تلویزیون توضیحات گوناگونی مطرح می‌شود؛ از مقایسه با دیگر کشورها تا اشاره به «کاهش جهانی مخاطبان تلویزیون». اما آمارها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها هنوز تلویزیون پرمخاطب و …

27 اردیبهشت 1403 0 دیدگاه

بی‌توجهی به نیازهای جامعه عامل افت مخاطب تلویزیون

کارشناس رسانه گفت: تلویزیون در سال‌های اخیر فاصله زیادی با نیازهای مردم جامعه گرفته، همین مسئله موجب دلزدگی مخاطب از این رسانه شده است. زهیر اصفهانی کارشناس رسانه در گفت‌وگو  درباره دلایل …

14 اسفند 1402 0 دیدگاه