دسته: سیاسی

فیرحی و پرسشی اساسی از ماهیت قانون

کتاب «بحران قانون در ایران معاصر» (تحولات پیشا مشروطه) نوشته مرحوم دکتر «داود فیرحی» در سال ۱۳۹۹ توسط نشر نی به چاپ رسید. نظر به اهمیت تالیفات مرحوم فیرحی در فضای اندیشه …

خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ 0 دیدگاه