دسته: ترکیه

درس‌ زلزله اقتصادی ترکیه برای ایران

کارشناسان اقتصادی می‌گویند ارکان، قربانی سیاست‌های متناقض اقتصادی ترکیه و شخص اردوغان شده است. به عبارتی درحالی بانک مرکزی این کشور یکی از شدیدترین سیاست‌های انقباضی را اجرا می‌کند، اما در سمت …

24 بهمن 1402 0 دیدگاه

سیاست ترکیه در قبال جنگ غزه چه معنایی برای منطقه دارد؟

خلاصه تحلیل: چتم‌هوس، موسسه سلطنتی روابط بین الملل انگلیس در این تحلیل به سیاست خارجه ترکیه در قبال وضعیت بحرانی منطقه بر اثر جنگ غزه پرداخته‌است. این تحلیل حضور ترکیه در اجلاس …

سیاست ترکیه در قبال جنگ غزه چه معنایی برای منطقه دارد؟

خلاصه تحلیل: چتم‌هوس، موسسه سلطنتی روابط بین الملل انگلیس در این تحلیل به سیاست خارجه ترکیه در قبال وضعیت بحرانی منطقه بر اثر جنگ غزه پرداخته‌است. این تحلیل حضور ترکیه در اجلاس …

بررسی مسئله حجاب در ترکیه

بررسی حجاب در ترکیه؛ بر اساس جدیدترین داده های آماری وضعیت حجاب در این کشور امروزه حجاب در کشور ترکیه بیش از آن که مفهومی سیاسی داشته باشد، نوعی از سبک پوشش …

18 دی 1402 0 دیدگاه

جایگاه ترانزیت انرژی در دیپلماسی اقتصادی ترکیه

شناخت ترکیه و اقتصاد آن به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تأثیرگذار که کنش‌های ژئوپلتیک و ژئواکونومیـــک فرامنطقه‌ای نیز دارد و قلمرو این کنش‌ها که محدوده بزرگی از شرق آسیا تا آفریقا و …

21 آذر 1402 0 دیدگاه