دسته: تحولات منطقه

چرا ایران نیازمند توسعه اقتصاد دریامحور است؟

 استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور می‌تواند به‌ عنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد ‌شود. مقوله توسعه دریامحور طی سال‌های …

نبرد در بی‌سرزمینی استعمار زده!

سردبیر دنیای تحلیل؛ طوفان‌الاقصی به همان اندازه که توانست سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را غافلگیر کند، مین‌هایی را فراتر از سرزمین‌های اشغالی کاشت  که جهان را بهت‌زده کرد.  امروز و با گذشت …

جنگ غزه به برندهای غربی ضربه زده‌است! ‌

خلاصه تحلیل؛ رویترز، رسانه مشهور انگلیسی، در این تحلیل به وضعیت برندهای مرتبط با اسرائیل پرداخته که پس از جنگ در غزه، به دلیل تحریم مردمی متضرر شده‌اند. رویترز در این تحلیل …

مساله مهاجران افغانستانی‌ در ایران؛ چاره کار اخراج است یا ساماندهی؟

ورود هزاران مهاجر افغانستانی جدید به ایران باعث طرح دیدگاه‌های متعارضی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی شده است؛ از دید برخی باید بیشتر این مهاجران اخراج شوند و گروهی بر ساماندهی تاکید …