دسته: اقتصادی

نابرابری مسئلۀ علم اقتصاد نبوده است، پس چرا حالا همۀ اقتصاددانان دربارۀ نابرابری حرف می‌زنند؟

گویا قاعده چنین است که وقتی شرایط اقتصادی خوب و پررونق است، توجه عمدۀ اقتصاددان‌ها به رشد و توسعۀ بازارهاست، اما وقتی اوضاع به هم می‌ریزد، موضوعاتی مثل فقر و نابرابری به …

خطرناک‌ترین بازی؛ آیا انتقال قدرت همواره به جنگ منجر می‌شود؟

تحلیلگران غربی از بریکس به دلیل “دیپلماسی تله بدهی” انتقاد کرده اند و استدلال می‌کنند که پکن وام‌هایی را به کشور‌های کوچک‌تر در جنوب جهانی به عنوان راهی برای به دست آوردن …

افول آمریکا با کاهش نقش دلار در اقتصاد نفتی

با افزایش استفاده کشورهای گروه بریکس و مناطقی ازجمله خاورمیانه و آسیا از ارزهای ملی برای پرداخت‌های فرامرزی، این تصور تقویت شده که اهمیت دلار در امور مالی بین‌المللی به ویژه در …

نابرابری مسئلۀ علم اقتصاد نبوده است، پس چرا حالا همۀ اقتصاددانان دربارۀ نابرابری حرف می‌زنند؟

گویا قاعده چنین است که وقتی شرایط اقتصادی خوب و پررونق است، توجه عمدۀ اقتصاددان‌ها به رشد و توسعۀ بازارهاست، اما وقتی اوضاع به هم می‌ریزد، موضوعاتی مثل فقر و نابرابری به …

لزوم توجه به اهمیت صادرات مجدد (Re-export)

کشورهای تجاری صادرات مجدد، با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، زیرساخت‌های تجاری قوی و محیط تجاری مطلوب، طیف وسیعی از مزایایی را برای کشورهایی که مشتاق پذیرش این بخش سودآور هستند، ارائه می‌دهند. در …

28 خرداد 1403 0 دیدگاه

نابرابری مسئلۀ علم اقتصاد نبوده است، پس چرا حالا همۀ اقتصاددانان دربارۀ نابرابری حرف می‌زنند؟

گویا قاعده چنین است که وقتی شرایط اقتصادی خوب و پررونق است، توجه عمدۀ اقتصاددان‌ها به رشد و توسعۀ بازارهاست، اما وقتی اوضاع به هم می‌ریزد، موضوعاتی مثل فقر و نابرابری به …