مگر اقتصاد اسلامی داریم؟ اگر هست پس کجاست؟

یادداشت بعد از مناظره جنجالی شبکه افق پیرامون اقتصاد اسلامی خواستم چندتا نکته پیرامون اصل وجود اقتصاد اسلامی و علم دینی رو یادآوری کنم : هیچ کدوم از علوم موجود که مادر حال حاضر به صورت تدوین شده داریم و بعضا تبدیل به جریان اجتماعی هم شدن در گذشته موجود نبودن. – حتی سابقه علوم انسانی موجود اگر حتی محل تولد اون رو غرب بدونیم به زحمت به سیصد سال گذشته میرسه. – باید بین برهان بر اصل وجود یک علم و عدم تدوین اون علم یا نبود جریان اجتماعی متناسب با اون علم تفکیک بدیم. – حتی علم فقه که به عنوان اسلامی ترین علم رایج میان مسلمین هست هم در زمان پنج تن به صورت تدوین شده وجود نداشت. – از اون جایی که مسئله حکومت و ولایت تا کنون برای شیعه در تاریخ خودش به نحو کنونی بی سابقه بوده متاسفانه بعد از چند صد سال به تازگی در سال های اخیر مواجه و سوالاتی پیرامون روش اداراه جامعه بر اساس نظام های دینی ایجاد شده. \_ برهان بر اصل وجود علم دینی غیر از تدوین و تفصیل کل یک علم هست. یعنی در حال حاضر برهان های قطعی برای اصل شمولیت دین در مسائل اجتماعی از جمله اقتصاد وجود دارد اما به صورت تفصیلی فعلا بنیاد های علم اقتصاد بر اساس مبانی دینی و توحیدی بازتولید نشدن. – غالب ذهنیت موجود بدنه مردم از گستره دین و حتی رویکرد موجود حوزه علمیه بر اساس فقه اخص و دین حداقلی شکل گرفته برای همین اصل وجود نظام های دینی به خاطر اتفاقات و تحریفات تاریخی چند صد سال گذشته هنوز بین بدنه دینی کشور جریان نشده – نگاه فقه حداقلی به دین باعث شده شان فقیه را صرفا در بیان نحوه حکم فقهی خلاصه کنیم و شانی برای توان نظام سازی از جانب فقیه قائل نشویم.

دیدگاهتان را بنویسید